Tọa đàm "Gắn kết giữa lý luận và thực tiễn trong quản lý tài chính và kế toán công"

Thứ 3, 15.07.2014 | 15:04:47
599 lượt xem

Sáng ngày 15/7, Sở Tài chính phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức buổi tọa đàm "Gắn kết giữa lý luận và thực tiễn trong quản lý tài chính và kế toán công".

 
Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của các thành viên trong Đoàn khảo sát về công tác quản lý tài chính công của Học viện Tài chính cùng đại diện các Sở, ban, ngành, cơ quan trong tỉnh.

 Tại buổi tọa đàm, đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến Chương trình " Hoàn thiện xây dựng chuyên ngành kế toán công và viết giáo trình chuyên ngành kế toán công" với các nội dung như: Kế toán thu ngân sách Nhà nước ở các cơ quan thuế, Hải quan; Kế toán ngân sách và tài chính xã; Kế toán quản trị công...Trong đó, việc khảo sát thực tiễn đóng vai trò quan trọng hàng đầu, khảo sát nhằm gắn kết lý luận và thực tiễn, tăng cường mối quan hệ của nhà trường với các cơ quan thực tiễn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển dụng, tuyển sinh. Lấy ý kiến tham vấn thực tiễn chuyên ngành kế toán công và thu thập số liệu, tài liệu các nội dung quản lý để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý tài chính và kế toán công của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

  PV

 

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...