Hoạt động kho bạc 6 tháng đầu năm

Thứ 3, 08.07.2014 | 15:32:36
924 lượt xem

Sáng ngày 8/7, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Kho bạc Nhà nước về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014.

6 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.500 tỷ đồng, đạt 89% so với dự toán năm (tăng 46% so với cùng kỳ năm 2013). Tổng doanh số chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã thực hiện kiểm soát trên 4.100 tỷ đồng, kiểm soát thanh toán gần 2.300 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, 32 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu, 62 tỷ đồng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, sửa chữa lớn. Các ý kiến nêu tại cuộc họp đều xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, đặc biệt là chi đầu tư xây dựng cơ bản và công tác chi thường xuyên.  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của ngành kho bạc trong công tác thu và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước. Đồng chí đề nghị ngành kho bạc tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành thuế, tài chính, ngân hàng. Đối với các khoản chi bổ sung ngoài kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị, mang tính cấp bách, Kho bạc Nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể, bổ sung hồ sơ đúng thủ tục; chủ động đôn đốc chủ đầu tư hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để giải ngân vốn đúng kế hoạch đã giao.

 Thu Hà

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...