Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi đơn vị quân y 5 tốt

Thứ 3, 01.07.2014 | 15:35:21
1,760 lượt xem

Sáng ngày 1/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi đơn vị quân y 5 tốt và thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương năm 2014.

Trước Hội thi, Ban tổ chức triển khai chấm điểm đơn vị quân y 5 tốt với các nội dung: buồng điều trị, vườn thuốc nam, công tác vệ sinh và hệ thống văn kiện ngành quân y đạt tiêu chuẩn. Tham dự phần thi thực hành có 17 nhân viên quân y thuộc các đơn vị của 8 huyện, Thành phố, Trung đoàn 568, trường Quân sự, trường Trung cấp nghề Số 19, cơ quan Bộ Chỉ huy, C32, C22, Đại đội kho, trường Bắn và bệnh xá Phòng Hậu cần. Phần thi lý thuyết và thực hành diễn ra trong 1 ngày.

Nhân viên quân y tham dự phần thi thực hành.

Hội thi nhằm củng cố quân y tuyến cơ sở về mọi mặt và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành quân y chính quy, từng bước hiện đại.

 

Khánh Giang


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...