Ký kết về tuyên truyền sử dụng điện an toàn

Thứ 4, 25.06.2014 | 15:30:29
656 lượt xem

Công ty Điện lực Thái Bình và Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.


Công ty Điện lực Thái Bình và Tỉnh đoàn  ký kết thỏa thuận hợp tác về tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Theo đó, trong năm 2014, 2 đơn vị sẽ phối hợp phát động Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”. Thành phố Thái Bình vận động người dân không tham gia thả diều gần đường dây điện. Thí điểm xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xã nông thôn mới và Chương trình “Hỗ trợ thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh tiểu học. Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ đoàn, hội, chủ chốt trong tỉnh.

Thu Hà

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...