Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm lãnh tụ và anh hùng liệt sỹ trước buổi khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 3, 13.10.2020 | 11:12:30
180 lượt xem

Nhân dịp chuẩn bị khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kì 2020-2025, sáng 13-10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại tượng đài Nguyễn Đức Cảnh, Quảng trường 14/10 Thành phố Thái Bình.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách điều hành UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh

Ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kì 2020-2025; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện suốt đời phấn đấu đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Tăng cường xây dựng Đảng bộ  và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng vào giữa thế kỷ XXI.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tại Tượng đài Nguyễn Đức Cảnh, Quảng Trường 14/10, Thành phố Thái Bình. Đồng chí là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trọn đời cống hiến, chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp Cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...