Trưng bày triển lãm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 19.03.2020 | 09:06:39
319 lượt xem

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày triển lãm: “Thái Bình -130 năm trong ngàn năm lịch sử”.

Nội dung trưng bày gồm 2 phần: phần 1: Quá trình hình thành mảnh đất và con người Thái bình ( từ đầu Công nguyên đến năm 1890), trong đó khái quát quá trình hình thành mảnh đất và con người, truyền thống văn hóa văn hiến., truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm từ đầu công nguyên đến năm 1890. Phần 2: thành tựu kinh tế - xã hội 130 năm hình thành và phát triển tỉnh Thái Bình: từ năm 1890 đến trước khi thành lập Đảng, Thái Bình xây dựng và phát triển từ năm 1930 đến nay, trong đó có Triển lãm địa giới hành chính tỉnh Thái bình qua các thời kỳ. 

Thông qua đó, nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của tỉnh Thái Bình; Khơi dậy lòng tự hào, ý chí quyết tâm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. 

Triển lãm kéo dài từ ngày 19 tháng 3 đến hết ngày 26 tháng 3.

 Hồng Thắm

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...