Thêm đối tượng chính sách, người có công

Thứ 2, 22.02.2021 | 15:06:47
88 lượt xem

Kể từ 1/7/21 pháp lệnh với về ưu đãi người có công với Cách mạng sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó sẽ bổ sung đối tượng người có công và thân nhân được hưởng chính sách.

Người đi nhận tiền chính sách

Cụ thể tại khoản 2 điều 3 đã làm rõ thân nhân của người có công với Cách mạng bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng con, con đẻ, con nuôi, người có công nuôi liệt sĩ.

Khoản 10 điều 16 quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động Cách mạng không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng trợ cấp tốt hàng tháng và bảo hiểm y tế. 

Thăm hỏi gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng

Cũng theo phát lệnh mới mức trợ cấp hàng tháng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được nâng lên gấp 3 lần so với mức chuẩn trợ cấp hiện nay.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...