Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện

Thứ 7, 23.01.2021 | 15:13:19
226 lượt xem

Đến nay, Thái Bình có gần 192 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, hơn 26 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 1,5 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế. Đó là những con số đáng chú ý tại hội nghị tổng kết công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 diễn ra vào sáng 23/01/2021. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Hội nghị tổng kết công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Để nâng cao hiệu quả công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Bảo hiểm xã hội tăng cường thanh tra kiểm tra và phối hợp với các ngành có liên quan, đặc biệt là ngành Lao động thương binh xã hội, ngành Y tế, Uỷ ban nhân dân huyện, Thành phố trong xử lý nghiêm những đơn vị sử dụng lao động, những cơ sở khám chữa bệnh có hành vi vi phạm chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. 

Làm tốt công tác giám định tại các cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện sớm những trường hợp lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực. Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Hà My 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...