Tiếp xúc cử tri huyện Vũ Thư trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 16

Thứ 3, 24.11.2020 | 09:51:55
133 lượt xem

HĐND tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri của 8 xã trong huyện Vũ Thư trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 16.

Tại buổi tiếp xúc, HĐND tỉnh giải trình các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 16. 

Theo đó, HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục hoàn tất thủ tục, kinh phí tiêu hủy lợn, hỗ trợ vay vốn việc tái đàn cho người dân. Hỗ trợ kinh phí, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho lao động thu hồi đất phục vụ phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp.  

Đồng thời, giới thiệu tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 16 sẽ xem xét thảo luận 12 báo cáo, 10 tờ trình của UBND tỉnh, 5 báo cáo của HĐND tỉnh về việc phát triển kinh tế xã hội. Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 16 sẽ diễn ra từ 7-9/12/2020.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...