Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá phát triển năng lực học sinh

Chủ nhật, 22.11.2020 | 19:55:58
218 lượt xem

Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của học sinh. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, đưa ra những quyết định sư phạm giúp cho học sinh học tập ngày càng tiến bộ.

Với ý nghĩa trên, chiều 21-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức tập huấn cho 350 cán bộ quản lý, giáo viên trung học về kiểm tra, đánh giá phát triển năng lực học sinh. Nội dung tập huấn bám sát Thông tư số 26/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trong đó, đáng chú ý là tất cả các môn học đều có đánh giá bằng nhận xét thay vì chỉ đánh giá bằng nhận xét ở một số môn học như trước đây. Học sinh sẽ được đánh giá nhiều lần, bằng nhiều hình thức khác nhau và có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. 

Một điểm đáng chú ý nữa là đề kiểm tra cho các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ sẽ được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học. Ở Thông tư 26, các hoạt động đánh giá được cụ thể hóa hơn so với trước đây. Trong đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp; viết ngắn; thuyết trình; thực hành, thí nghiệm. Kiểm tra, đánh giá định kỳ gồm: kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ. Theo Thông tư 26, lần đầu tiên hình thức kiểm tra viết được cho phép thực hiện trên máy tính. 

Qua tập huấn tạo bước đệm giúp giáo viên, cán bộ quản lý chuyển dần sang kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học; từ đó sẽ thuận lợi hơn khi triển khai hoạt động kiểm tra đánh giá trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tập huấn kéo dài hết ngày 22-11.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...