Thông báo về kết quả và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2019

Thứ 3, 07.04.2020 | 15:14:46
225 lượt xem

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình Thông báo về kết quả và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2019

Mời QV&CB xem tại đây

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...