Sớm bàn giao mặt bằng dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái

Thứ 6, 23.10.2020 | 10:24:09
900 lượt xem

Tập trung tối đa nhân lực, gấp rút triển khai các bước thực hiện đảm bảo đúng quy trình, trình tự các bước trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đây là phương châm trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Thái Thụy, đặc biệt là dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái.

Đến thời điểm này, huyện Thái Thụy đã hoàn thành việc rà soát, xác minh nguồn gốc đất và xác định số lượng nhân khẩu để thực hiện việc hỗ trợ đối với các hộ có diện tích đất nông nghiệp, đất chuyển đổi, đất ở nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái. Đối với diện tích đất lúa, đất ở đã hoàn thành việc niêm yết phương án giải phóng mặt bằng. Đồng thời giải quyết các vướng mắc về nguồn gốc đất đối với một số trường hợp. Riêng 15 ha vùng đất chuyển đổi thuộc xã Thụy Liên đã tiến hành kiểm đếm xong phần tài sản và đang xây dựng phương án giải phóng mặt bằng. 

Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện phối hợp với các ngành có liên quan trực tiếp giải đáp các vướng mắc về tài sản trên đất, đồng thời tiến hành áp giá bồi thường, hỗ trợ đảm bảo hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ phục vụ cho công tác đền bù, hỗ trợ người dân để sớm bàn giao mặt bằng 88 ha giai đoạn 1 của dự án cho đơn vị chủ đầu tư.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...