Hơn nửa số doanh nghiệp FDI báo lỗ năm 2019

Thứ 2, 28.12.2020 | 15:34:39
145 lượt xem

Bộ Tài chính cho biết, gần 55% doanh nghiệp FDI tại Việt Nam báo lỗ 131.400 tỷ đồng trong năm 2019.

Số liệu trên được Bộ Tài chính đề cập trong báo cáo gửi Thủ tướng kết quả phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của gần như toàn bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.

Trong năm 2019, trên 50% doanh nghiệp báo lỗ dù doanh thu của họ tăng gần 13% lên gần 847.000 tỷ đồng.

Có khoảng 16% doanh nghiệp lỗ mất vốn. Chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp vẫn báo cáo tăng trưởng doanh thu.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...