Xây dựng Sao Mai trở thành tập đoàn y tế lớn mạnh

Thứ 5, 21.05.2020 | 11:02:35
653 lượt xem

Xây dựng Sao Mai trở thành Tập đoàn Y tế lớn mạnh là một trong những mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Sao Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Công ty cổ phần Sao Mai tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Sao Mai hoàn thành khá toàn diện công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh. 5 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Bình quân mỗi năm, tốc độ tăng trưởng đạt 15%. Doanh số đạt 350 tỷ đồng. Nộp ngân sách nước từ 18 đến 20 tỷ đồng/năm. Đảm bảo việc làm cho 700 lao động. Mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Sao Mai tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên; phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, Hội đồng quản trị xây dựng Sao Mai trở thành Tập đoàn Y tế lớn mạnh. Doanh thu tăng trưởng từ 10-15%/năm; giữ vững thương hiệu “Sao Mai thuốc tốt cho mọi nhà” và xây dựng thành công thương hiệu: “Phòng khám đa khoa Sao Mai - niềm tin cho sức khỏe”.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...