Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký doanh nghiệp

Thứ 7, 28.03.2020 | 16:26:53
97 lượt xem

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình khuyến nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể đăng ký nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đối với các thủ tục hành chính có thể thực hiện nộp qua mạng và đăng ký qua Bưu điện tỉnh Thái Bình để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua mạng (trừ thủ tục giải thể/chấm dứt hoạt động là 05 ngày làm việc), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ. Sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng được chấp thuận, việc nhận/trả kết quả sẽ được thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính của tỉnh Thái Bình. 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng truy cập hướng dẫn tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn./.

Cao Biền

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...