Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững

Thứ 6, 27.03.2020 | 15:59:37
98 lượt xem

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững là một trong vấn đề được tập trung thảo luận tại Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào chiều 27/3.

5 năm qua, Đảng bộ Công ty lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, nhiệm kỳ đề ra; Doanh thu năm 2019 đạt gần 230 tỷ đồng, tăng 132% so với năm 2015. Nhiệm kỳ này, Đảng bộ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững đơn vị nhiều năm liền đạt  trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tinh thần sáng tạo của người lao động, cùng với Hội đồng quản trị, ban giám đốc nâng cao năng lực quản trị; tăng cường liên doanh liên kết, đổi mới trang thiết bị theo hướng hiện đại; đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Doanh thu đạt mức tăng trưởng hàng năm 10-15%/năm. Đảm bảo đủ việc làm, thu nhập của người lao động tăng từ 5 đến 10%/năm.

 Đại hội đã bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 9 đồng chí.

Duy Huy

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...