Trao tặng khẩu trang cho các doanh nghiệp

Thứ 5, 26.03.2020 | 15:24:09
132 lượt xem

Nhằm chung tay cùng các doanh nghiệp phòng chống dịch bệnh Covid 19, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tổ chức trao tặng 3.300 khẩu trang cho 1 số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Liên đoàn lao động huyện đã trao 2.300 khẩu trang cho công ty TNHH dày dép Thái Thụy và trao 1.000 khẩu trang cho xí nghiệp may mũ dày Diêm Điền, thuộc công ty TNHH may Đỉnh Vàng. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng trong việc tuyên truyền công nhân, người lao động trong các công ty chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đây là đều là những doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn, việc đẩy mạnh tuyên truyền và trao tặng khẩu trang là điều cần thiết giúp công nhân phòng tránh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 hiện nay.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...