Đảng bộ công ty Điện lực Thái Bình đổi mới, hội nhập, phát triển

Thứ 7, 14.03.2020 | 10:12:34
19,152 lượt xem

Đoàn kết – Dân chủ - Kế thừa – Hội nhập - Phát triển, Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành; Ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ động hội nhập và phát triển doanh nghiệp bền vững - Đó là chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5 năm qua, Công ty Điện lực Thái Bình luôn chủ động trong mọi tình huống để vận hành lưới điện ổn định, giảm sự cố, đảm bảo cấp điện hiệu quả nhất cho khách hàng, đặc biệt vào dịp lễ tết và các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh. Điện thương phẩm tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10%/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng năm sau giảm so với năm trước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có trên 30% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Không để xảy ra sự cố máy biến áp 110kV, trung gian và tiêu thụ do lỗi chủ quan; hàng năm giảm 15-30% sự cố đường dây; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về độ ổn định cung cấp điện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Tỷ lệ tổn thất giảm 0,1 – 0,25 %/năm.

Hà My

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...