Tình hình đầu tư tại cụm công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng và cụm công nghiệp Thụy Sơn, huyện Thái Thụy

Thứ 3, 04.06.2019 | 16:41:52
645 lượt xem

Sáng ngày 4.6, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về tình hình đầu tư tại cụm công nghiệp Đông La huyện Đông Hưng và cụm công nghiệp Thụy Sơn huyện Thái Thụy.


Theo Quyết định của UBND tỉnh, cụm công nghiệp Đông La là cụm công nghiệp đa năng, gồm các cơ sở sản xuất, dịch vụ sạch, ít độc hại gồm những ngành nghề chủ yếu như dệt may không có tẩy nhuộm, cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ, sản xuất chế biến nông lâm thủy sản, dịch vụ vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, thương mại dịch vụ tổng hợp. 

Qua rà soát có tổng số 68 dự án đã và đang thực hiện đầu tư trong cụm công nghiệp Đông La. Trong khi đó, cụm công nghiệp Thụy Sơn là cụm công nghiệp gồm các ngành dệt may, điện, điện tử, thủ công mỹ nghệ, chế biến, bảo quản nông sản, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại. Đến nay, mới chỉ có 2 dự án thứ cấp đăng ký đầu tư tại cụm công nghiệp này. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp tục hoàn thiện báo cáo về tình hình đầu tư tại 2 cụm công nghiệp Đông La và Thụy Sơn đến thời điểm này theo hướng rà soát và đánh giá cụ thể hiện trạng các dự án đầu tư báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh sẽ tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành và sau đó Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ họp để xem xét.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...