Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tiền Phong đảm bảo đời sống người lao động nhờ làm tốt công tác an toàn lao động

Thứ 3, 04.06.2019 | 10:40:37
510 lượt xem

Môi trường lao động của ngành vật liệu xây dựng (VLXD) nói chung luôn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố có hại, gây mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, do làm tốt công tác an toàn lao động nên Công ty Cổ phần VLXD Tiền Phong luôn duy trì doanh thu trên 77 tỷ đồng/năm.

Với 5 xí nghiệp thành viên, trên 300 lao động, do xác định công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ là yếu tố quan trọng có tác động hàng đầu đến kết quả sản xuất, kinh doanh nên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tiền Phong đã thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn viên gồm 32 người , có 1 đồng chí chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động làm trưởng ban.

 Hàng tháng, Ban An toàn lao động của Công ty đi kiểm tra, chấm điểm về An toàn lao động của từng bộ phận và hàng tuần, Ban An toàn lao động của các đơn vị đi kiểm tra chẩm điểm chéo giữa các tổ, từ đó phát hiện kịp thời các nguy cơ mất an toàn lao động để có các giải pháp kiến nghị với Hội đồng an toàn vệ sinh lao động và lãnh đạo công ty có biện pháp khắc phục. 

Nhờ đó, sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tiền Phong tăng trưởng khá, thu nhập bình quân của 1 lao động đạt 6,2 triệu đồng/ người/ tháng. Là 1 trong những đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Phạm Hương 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...