Triển khai công tác Hội nhập kinh tế Quốc tế

Thứ 6, 05.04.2019 | 17:01:22
463 lượt xem

"Triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ, phương pháp quản trị tiên tiến, hiện đại thích ứng với nền kinh tế quốc tế " là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nhập Kinh tế quốc tế tỉnh Thái Bình tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác hội nhập Kinh tế quốc tế năm 2019 sáng 5.4.

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung kết quả đạt được; phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, cần  bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân về lĩnh vực hội nhập quốc tế; tích cực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, nâng cao vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và các thành viên; Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương làm tốt công tác xã hội hóa, tranh thủ nguồn lực từ các Bộ, ngành Trung ương trong hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp doanh nghiệp và cấp sản phẩm; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng  nguồn nhân lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khởi sắc trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế,  góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...