Công đoàn các KCN tỉnh tổng kết công tác công đoàn năm 2016

Thứ 4, 28.12.2016 | 14:05:59
789 lượt xem

Năm 2016, Công đoàn các KCN tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động, khuyến khích, động viên người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Đây là kết quả nổi bật được công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh nêu tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2017.

Hiện nay, Công đoàn các KCN tỉnh quản lý 43 công đoàn cơ sở với trên 31 nghìn lao động, trong đó có gần 25 nghìn đoàn viên công đoàn. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được công đoàn các KCN đề ra đó là đặt lợi ích đoàn viên và người lao động lên hàng đầu; phấn đấu trên 75% công đoàn cơ sở đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển thêm 1.000 đoàn viên mới.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ phát động và ký giao ước thi đua năm 2017 giữa các đơn vị trong khối; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen và cờ thi đua từ Tổng liên đoàn lao động và Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...