Mặc nhầm ...

Thứ 2, 22.08.2016 | 10:06:27
601 lượt xem

Đêm nọ, cảnh sát Mike đi trực về lúc 3 giờ sáng. Anh nhẹ nhàng mở cửa, cởi hết quần áo rồi chui lên giường với vợ.

Vợ nhẹ nhàng quay sang bảo: Anh yêu, ra cửa hàng mua cho em thuốc tránh thai đi.

Mike lục đục quờ quần áo trong bóng tối ra cửa hàng dược phẩm.

 Chủ cửa hiệu hỏi: Này, cậu là Mike cảnh sát phải không?

 Mike :  Vâng, tôi đây.

Chủ cửa hiệu :  Thế sao cậu lại mặc quần áo của lính cứu hỏa?

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...