Chơi bóng một chạm như... lương không được giữ lâu

Thứ 6, 24.06.2016 | 18:20:44
475 lượt xem

 Vợ hỏi chồng:
- Trong bóng đá thường có từ “chơi bóng một chạm” là sao em không hiểu?
- Nói một cách dễ hiểu là giống như khi anh vừa lĩnh lương ở cơ quan xong thì phải đưa cho em ngay, không được giữ lâu.
  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...